Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > Promax Johnton Datasheet > Promax Johnton-7

CZ-2.85V PJ78L00CS

Promax Johnton Datablade Catalog-7

Del NejFabrikantAnvendelse
PJ1117CZ-1.8V Promax Johnton7V; 1Amp low dropout positive voltage regulator
PJ1117CZ-2.85V Promax Johnton7V; 1Amp low dropout positive voltage regulator
PJ78L00CS Promax Johnton35V; 3-terminal low current positive voltage regulator

1 2 3 4 5 6 7