PA28F400BV-B120 lignende

 • PA28F002BC-T120
  • 2-Mbit (256K x 8) boot block flash memory. Access speed 120 ns
 • PA28F002BC-T80
  • 2-Mbit (256K x 8) boot block flash memory. Access speed 80 ns
 • PA28F004S3-120
  • Smart 3 FlashFile memory 4 Mbit. Access speed 120 ns
 • PA28F004S3-150
  • Smart 3 FlashFile memory 4 Mbit. Access speed 150 ns
 • PA28F004S5-120
  • Byte-wide smart 5 FlashFile memory 4 Mbit. Access speed 120 ns
 • PA28F004S5-120
  • Byte-wide smart 5 FlashFile memory 4 Mbit. Access speed 120 ns
 • PA28F004S5-85
  • Byte-wide smart 5 FlashFile memory 4 Mbit. Access speed 85 ns
 • PA28F004S5-85
  • Byte-wide smart 5 FlashFile memory 4 Mbit. Access speed 85 ns

PA28F400BV-B120 Datasheet og Spec

Fabrikant : Intel 

Packing : PSOP 

Pins : 44 

Temperature : Min 0 °C | Max 70 °C

Størrelse : 776 KB

Anvendelse : 4-Mbit (256K x 16, 512K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. V=(5 or 12 / 3.3 or 5) voltage options (Vpp/Vcc) 

PA28F400BV-B120 PDF Download