Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-105

28K32N-70G1UQA WMS256K16-20FLI WMF128K8-60CQ5A WE128K32P-300G4Q WMF128K8-120FFQ5 WS256K64-25G4WM EDI88512CA45N36B EDI88512LP85NB WF128K32N-60G2UM5 WS256K32-35G4M WS256K32N-25HI WMS256K16-17FGI WF512K32F-60H1I5A WSF2816-39G2U1I WE128K32P-120G4C WS512K32-25G2TQA WMS128K8L-85CMA WF5

White Electronic Datablade Catalog-105

Del NejFabrikantAnvendelse
WS128K32N-55G4TQ White Electronic55ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS128K32N-70G1UQA White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187
WMS256K16-20FLI White Electronic20ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WMF128K8-60CQ5A White Electronic60ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WE128K32P-300G4Q White ElectronicAccess time300 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WMF128K8-120FFQ5 White Electronic120ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WS256K64-25G4WM White Electronic25ns; 5V power supply; 256K x 64 SRAM module
EDI88512CA45N36B White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
EDI88512LP85NB White Electronic85ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM CMOS
WF128K32N-60G2UM5 White Electronic60ns; 5V power supply; 128K x 32 flash module, SMD 5962-94716
WS256K32-35G4M White Electronic35ns; 5V power supply; 256K x 32 SRAM module
WS256K32N-25HI White Electronic25ns; 5V power supply; 256K x 32 SRAM module
WMS256K16-17FGI White Electronic17ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WF512K32F-60H1I5A White Electronic60ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WSF2816-39G2U1I White Electronic39ns; 5V power supply; 128K x 16 SRAM / 512K x 16 flash module
WE128K32P-120G4C White ElectronicAccess time120 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WS512K32-25G2TQA White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS128K8L-85CMA White Electronic85ns; 5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic SRAM, SMD 5962-96691
WF512K32F-60G1UI5A White Electronic60ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WF2M16W-90FLC5A White Electronic90ns; 5V power supply; 2M x 16 flash module, SMD 5962-97610 - pending
WS128K32L-25G1UIA White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WF128K32N-90G1TC5 White Electronic90ns; 5V power supply; 128K x 32 flash module, SMD 5962-94716
WS512K32L-35G2TMA White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88130CS25CB White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WS128K32N-35G4TMA White Electronic35ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WMS128K8L-100DEIA White Electronic100ns; 5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic SRAM, SMD 5962-96691
WF2M32I-90G2UM5 White Electronic90ns; 5V power supply; 2M x 32 flash module, SMD 5962-97531 - pending
WMS512K8L-15FEI White Electronic15ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WS128K32N-70G2UMA White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187
WMS512K8L-17FC White Electronic17ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613

<< 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >>